Een goede biologische filtering in een aquarium.

Deze blog omschrijft de manieren waarop er een goede biologische filtering in een aquarium kan worden gerealiseerd. Wanneer u niet precies weet hoe een goede biologische filtering in een aquarium werkt of u wilt u kennis even opfrissen, lees dan eerst de blog biologische filtering in aquaria en vijvers.

#1 Wegvangen van vuil uit het systeem.

Wegvangen van (zweef)vuil is erg belangrijk. Verwijderd vuil uit het systeem, kan geen problemen met nitriet meer opleveren.

Het wegvangen van vuil kan bijvoorbeeld met filterschuim of filterwatten in het potfilter of in het biologisch filter van uw zoet water aquarium. Filterschuim wordt wel vaak toegepast in druppel filters, die worden gebruikt bij aquaria met veel vis.

blauw filter schuim voor een goede biologische filtering
filterschuim
filtersok houder voor een goede biologische filtering
gafzak houder
Filtersok nylon18cm 200micron voor een goede biologische filtering
gaf zakken

Gaf zakken worden wel vaak gebruikt bij zeewater aquaria. Ze hebben dezelfde functie als filterschuim, namelijk het wegvangen van vuil uit het systeem. Vliesfilters worden ook wel gebruikt.

De manier waarop u het vuil verwijderd is niet het belangrijkste. U moet er echter voor zorgen dat u regelmatig het filtermedia in uw systeem vervangt. Hiermee voorkomt u dat het vuil in het filtermateriaal gaat ontbinden en daardoor zorgt voor een toename van nitriet in het water. Nitriet is giftig voor uw dieren en levert veel problemen op. Filterschuim dient ook als medium voor de bacterien. Ze zullen het schuim gaan bevolken en hun werk gaan doen. Wanneer u het filter schuim gaat uitspoelen, doe dit dan met water uit het aquarium. Leidingwater is niet geschikt omdat u daarmee de aanwezige bacterien schade toe brengt.

#2 Stroming in het aquarium.

Stroming in erg belangrijk. Voldoende stroming zorgt voor een goede gasuitwisseling aan het oppervlak en daarmee voor voldoende zuurstof in het water. Dit is belangrijk voor uw dieren, maar ook voor uw nitrificerende bacteriën in het filter. Stroming = zuurstof

Met voldoende stroming zorgt u er voor dat het zweefvuil in beweging blijft en in uw filtermedia komt. Voldoende stroming in een zoetwater aquarium wordt vaak bereikt met een potfilter, of een opvoerpomp vanuit het biologische filter. In zeewater aquaria wordt wel vaak gewerkt met stromingspompen en/of powerheads. Deze zijn natuurlijk ook prima te gebruiken in zoet water aquaria.

Hydor Prime potfilter
potfilter
Tunze Turbelle e-jet1605
powerhead
Jecod DW stromingspomp
stromingspomp

Graag willen wij hier het gebruik van powerheads uitvoeriger behandelen. Powerheads zijn eigenlijk aangepaste stromingspompen. Ze produceren een meer gerichte en compactere stroming in tegen stelling tot stromingspompen die een bredere stroming door de bak creëren. Powerheads hebben het voordeel dat ze kunnen worden toegepast met een filter cartridge. Zodoende kunt u zweefvuil weg vangen.

#3 Filtermedia als hechtingsplaats voor de bacteriën.

Om voor de bacterien een aangename leef omgeving te maken is een filtermedium om zich aan te hechten van groot belang. Bacteriën hechten zich gemakkelijk aan kunststoffen. Een ideaal medium zijn de zogenaamde bio ballen of ook wel genoemd filter egels. Deze kunt u in een potfilter, biologische filter of sump leggen. De bacterien zullen zich hier gaan vestigen en vermenigvuldigen. Ze vormen een film op de bio ballen en gaan hard aan het werk om het aquarium water te ontdoen van nitriet.

filter bio ballen voor een goede biologische filtering
Bio ballen
biopellets voor biologische filtering
Bio pellets
Deltec FR 512 wervelbed filter
wervelbed filter

U kunt ook gebruik maken van bio pellets. Deze kunt u in een wervelbedfilter doen waardoor u de pellets op de meest effectieve manier kunt gebruiken. De werking van bio pellets hebben wij omschreven in de blog BioPellets in een wervelbed filter.

Met het creëren van deze drie voorwaarden hebt u de condities geschapen voor de eerste stap in de biologische filtering namelijk de nitrificatie. De omzetting van ammonia naar nitriet en vervolgens naar nitraat.

De biologische filtering heeft echter ook nog een 2e stap namelijk de denitrificatie waarbij nitraat wordt omgezet in stikstof. De meeste aquarium houders lossen het nitraat probleem op met water verversingen. Echter er is ook een manier om dit met een nitraat filter te doen. In de blog Denitrificatie in het nitraat filter beschreven wij dit proces.

Deltec NFP 512 nitraatfilter
nitraat filter
Deel dit op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *