Biologische filtering in aquaria en vijvers.

In de natuur wordt de biologische filtering van water verzorgt door bacteriën en planten. Wij beperken ons in deze blog tot de rol van de bacteriën.

Biologische filtering door bacteriën bestaat uit 2 stappen.

Stap 1 van de biologische filtering: nitrificatie.

Dit is een biologisch proces, waarbij nitrificerende bacteriën giftig ammonia omzetten in giftig nitriet en vervolgens in het minder schadelijke nitraat. De 1e stap in het proces (ammonia → nitriet NO2 ) wordt door bacteriën uit de familie van Nitrosomonas spp. verzorgt.

Lees verder “Biologische filtering in aquaria en vijvers.”
Deel dit op:

Een goede biologische filtering in een aquarium.

Deze blog omschrijft de manieren waarop er een goede biologische filtering in een aquarium kan worden gerealiseerd. Wanneer u niet precies weet hoe een goede biologische filtering in een aquarium werkt of u wilt u kennis even opfrissen, lees dan eerst de blog biologische filtering in aquaria en vijvers.

#1 Wegvangen van vuil uit het systeem.

Wegvangen van (zweef)vuil is erg belangrijk. Verwijderd vuil uit het systeem, kan geen problemen met nitriet meer opleveren.

Lees verder “Een goede biologische filtering in een aquarium.”
Deel dit op:

Zeoliet als filtermateriaal

Zeoliet is een natuurlijk vulkanisch mineraal. Het is ooit ontstaan uit vulkanische activiteit waarbij aswolken terecht kwamen in zout water. Onder invloed van heet water ontstaan door vulkanische activiteit in de zeebodem ontstond een zacht poreus gesteente. Wij hebben bijvoorbeeld Aquaforest Zeo Mix en Grotech Zeolith voor gebruik in zoutwater en Aquaforest zeolith voor gebruik in zoet water in ons assortiment.

Wat doet het Zeoliet?

Lees verder “Zeoliet als filtermateriaal”
Deel dit op:

BioPellets in een wervelbedfilter.

Op internet en social media staan vaak veel tegenstrijdige berichten. Daarom wil ik met deze blog duidelijkheid proberen te scheppen over de werking van BioPellets.

Biologische filtering.

BioPellets zijn al een aantal jaren op de markt. Ze zijn volgens mij een prima filter medium om de biologische filtering in het aquarium te bevorderen.

Wanneer u niet volledig op de hoogte bent van de processen die plaats vinden bij biologische filtering, dan kunt u beter eerst de blog Biologische filtering in aquaria en vijvers en Denitrificatie in een nitraatfilter lezen. Hierin wordt duidelijk uitgelegd hoe de biologische filtering in water plaats vindt.

Basisvoorwaarden voor biologische filtering.

Lees verder “BioPellets in een wervelbedfilter.”
Deel dit op:

Denitrificatie in nitraat filter.

Als u nog niet de blog over biologische filtering in aquaria en vijvers hebt gelezen, doe dat dan eerst. Daar leggen we uit wat er in de 1e stap van de biologische filtering gebeurt. Denitrificatie in het nitraat filter is de  2e stap in het proces.

Denitrificatie vindt plaats in alle aquaria. Maar omdat het in een zuurstofarme omgeving plaats vind, is het aandeel in het biologisch proces niet heel groot. We kunnen dan ook vaak constateren dat het nitraat gehalte in het aquarium oploopt. Met andere woorden: de vorming van nitraat in het nitrificatie proces is groter dan de afbraak van nitraat in het denitrificatie proces. Dit kunnen we natuurlijk oplossen door het toepassen van water verversen. We kunnen er echter ook voor zorgen dat de denitrificatie beter gaat verlopen.

Lees verder “Denitrificatie in nitraat filter.”
Deel dit op: