Denitrificatie in nitraat filter.

Als u nog niet de blog over biologische filtering in aquaria en vijvers hebt gelezen, doe dat dan eerst. Daar leggen we uit wat er in de 1e stap van de biologische filtering gebeurt. Denitrificatie in het nitraat filter is de  2e stap in het proces.

Denitrificatie vindt plaats in alle aquaria. Maar omdat het in een zuurstofarme omgeving plaats vind, is het aandeel in het biologisch proces niet heel groot en we kunnen dan ook vaak constateren dat het nitraat gehalte in het aquarium oploopt. Met andere woorden: de vorming van nitraat in het nitrificatie proces is groter dan de afbraak van nitraat in het denitrificatie proces. Dit kunnen we natuurlijk oplossen door het toepassen van water verversen. We kunnen er echter ook voor zorgen dat de denitrificatie beter gaat verlopen.

In een zoet water aquarium met voldoende water planten en een dikke zandbodem, zullen er in de bodem zuurstof arme plekken ontstaan waar denitrificatie kan plaats vinden. Tevens zullen de planten stoffen opnemen waardoor er afvoer van nitraat plaats vindt.

In een zeewater aquarium hebben we vaak maar een dunne bodem waar geen denitrificatie in plaats vind. Dit gebeurt meer in het levende steen. De stenen bestaan vaak uit vele holle ruimten en kanalen waarvan het oppervlak zuurstof bevat, maar meer naar binnen worden de ruimten zuurstofarm. Ook in deze bakken zien we echter vaak een oplopend nitraat niveau. Meestal is de reden hiervoor dat we veel vis hebben in een te kleine hoeveelheid water. Vissen moeten eten en dit levert uiteindelijk nitraat op in het aquarium systeem.

“Denitrificatie in nitraat filter.” verder lezen

Biologische filtering in aquaria en vijvers.

In de natuur wordt de biologische filtering van water verzorgt door bacteriën en planten. Wij beperken ons in deze blog tot de rol van de bacteriën.

Biologische filtering door bacteriën bestaat uit 2 stappen.

Stap 1: nitrificatie.

Dit is een biologisch proces, waarbij nitrificerende bacteriën giftig ammonia omzetten in giftig nitriet en vervolgens in het minder schadelijke nitraat. De 1e stap in het proces (ammonia → nitriet NO2 ) wordt door bacteriën uit de familie van Nitrosomonas spp. verzorgt.

“Biologische filtering in aquaria en vijvers.” verder lezen