BioPellets in een wervelbedfilter.

Op internet en social media staan vaak veel tegenstrijdige berichten. Daarom wil ik met deze blog duidelijkheid proberen te scheppen over de werking van BioPellets.

Biologische filtering.

BioPellets zijn al een aantal jaren op de markt. Ze zijn volgens mij een prima filter medium om de biologische filtering in het aquarium te bevorderen.

Wanneer u niet volledig op de hoogte bent van de processen die plaats vinden bij biologische filtering, dan kunt u beter eerst de blog Biologische filtering in aquaria en vijvers en Denitrificatie in een nitraatfilter lezen. Hierin wordt duidelijk uitgelegd hoe de biologische filtering in water plaats vindt.

Basisvoorwaarden voor biologische filtering.

Wanneer we willen dat bacteriën nitraat en fosfaat gaan verwijderen uit het aquarium systeem, zullen wij voor een aantal dingen moeten zorgen. Bacteriën komen altijd voor in uw aquarium. Wanneer de nitraat- en fosfaat waarden echter oplopen, is de verhouding tussen de hoeveelheid af te breken stoffen en de hoeveelheid bacteriën die dat moeten doen niet goed. Met andere woorden: U moet zorgen voor minder afvalstoffen door minder vissen te huisvesten of minder te voeren, of u moet zorgen dat er meer bacteriën in uw aquarium komen.

Lezers van deze blog die wel eens over de “wodka methode” hebben gelezen of deze misschien wel eens hebben gebruikt, weten dat wanneer je een koolstofbron toevoegt, het aantal bacteriën zeer snel kan oplopen. De koolstofbron is voeding voor de bacteriën en hierdoor kunnen ze zich sneller en meer vermenigvuldigen.

De werking van BioPellets.

Eigenlijk kun je de BioPellets beschouwen als de droge wodka methode. De “natte” wodka methode kun je op 2 manieren toepassen. Je kunt het toevoegen in een nitraatfilter zoals omschreven in Denitrificatie in een nitraatfilter maar je kunt er ook voor kiezen om het rechtstreeks in je aquarium toe te voegen. Beide keren voeg je een koolstofbron toe waarmee je de bacteriën een boost geeft.

De BioPellets zijn ook een koolstofbron. Wanneer u er voor kiest om BioPellets te gaan gebruiken, moet u deze plaatsen in een wervelbed filter. Omdat de pellets in zo’n filter constant in beweging zijn, is het werkzame oppervlak van de pellets veel groter dan wanneer deze in bijvoorbeeld een potfilter zouden zitten.

biopellets 250ml

NP reducing BioPellets zijn gemaakt van een 100% biologisch afbreekbare polymeren. De bacteriën vestigen zich op de korrels en gebruiken deze als een koolstofbron. Tegelijkertijd halen de bacteriën stikstof en fosfor uit het water in de vorm van nitraat en fosfaat.

De omzetting van organische BioPellets samen met anorganische stikstof en fosfor in bacteriële biomassa noemen we immobilisatie.

Verwijderen overtollige bacterién uit het aquarium systeem.

BioPellets lossen dus niet op zoals wel wordt beweerd op verschillende media, maar ze worden geconsumeerd door de bacteriën. U dient bij het gebruik van de pellets op een aantal dingen te letten. Wanneer de bacterie cultuur in uw aquarium voldoende is ontwikkeld, zal er zich op de pellets en laag bacterien ontwikkelen. Op een gegeven moment zullen deze bacterien loslaten en kunnen er “vlokken” bacteriën in uw aquarium terecht komen. Deze kunnen echter prima dienen als voedsel voor koralen en filter feeders.

Om nu te voorkomen dat er te veel bacterien in uw systeem terecht komen en bij sterfte weer nitraat en fosfaat afstaan, kunt u de uitloop van het wervelbedfilter het beste in de buurt van uw afschuimer laten uitkomen. Hierdoor wordt het merendeel afgeschuimd en uit het systeem verwijderd.

Voorwaarde voor een goede werking BioPellets.

Er is een belangrijke voorwaarde waaraan moet worden voldaan om de bacteriën zoals hiernaast afgebeeld hun werk goed te laten doen.

Bacteriën kunnen alleen nitraat verwijderen wanneer er ook fosfaat aanwezig is. De ideale verhouding nitraat en fosfaat moet zijn 1 : 0,01.

Veel mensen klagen op social media over het feit dat de pellets niet (goed) werken en dat ze geen verschil zien in nitraat niveaus wanneer ze beginnen met de pellets. Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat de pellets in een wervelbed filter 2 tot 4 weken moeten “rijpen”. Deze tijd hebben ze nodig om voldoende bacterien te huisvesten die efficiënt nitraat en fosfaat kunnen verwijderen. Vervolgens is het dus ook belangrijk dat er fosfaat aanwezig is.

Let daarom goed op en meet regelmatig het nitraat- en fosfaat gehalte in het aquariumwater. Doe dit met goede meetsetjes zodat je weet waar je mee bezig bent.

Voor de mensen die meer willen weten over biologische filtering kunnen ook de blog Hoe krijg ik een goede biologische filtering in een aquarium lezen.

Deel dit op:

Geef een reactie