Algemene handels- en verkoop voorwaarden  -  disclaimer

Niets van deze pagina mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Vivaria Tech.

 

Vivaria Tech besteedt uiterste zorg aan een actuele en correcte website. Druk- en zetfouten voorbehouden. Geringe afwijkingen voor wat betreft afbeeldingen zijn mogelijk.